Font Size

Cpanel

Područno vatrogasno natjecanje VZ Osijek - raspored nastupa

Ovogodišnje Područno vatrogasno natjecanje Vatrogasne zajednice Osijek, održati će se 06. lipnja (subota) za djecu i mladež, te 07. lipnja 2015. godine (nedjelja) za seniorske ekipe. Domaćin ovogodišnjeg natjecanja je DVD Osijek-Tenja.

Vatrogasno natjecanje pomlatka i mladeži provodi se radi promidžbe i popularizacije vatrogastva i pripreme vatrogasne mladeži za buduće operativne dužnosti. Vatrogasna natjecanja odraslih održavaju se i provode radi osposobljavanja vatrogasaca za provedbu vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna natjecanja provode se i radi međusobnog upoznavanja vatrogasaca, učvršćivanja prijateljskih odnosa, razmjene iskustava te jačanja svijesti o humanosti i ljudskoj solidarnosti.

Područno vatrogasno natjecanje provodit će se temeljem odredaba Priručnika za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj, donesenom 09. ožujka 2010. godine na sjednici Predsjedništva HVZ, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj od 5. srpnja 2011. godine te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj od 27. ožujka 2014. godine.

NATJECANJE POMLATKA (DJECE)

Natjecateljsko odjeljenje mora biti propisno prijavljeno i sastavljeno od 10 članova iste vatrogasne postrojbe. Na natjecanju mogu nastupiti natjecatelji starosne dobi od 6 do navršenih 12 godina. Na natjecanju mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 6 godina s time da im se kod obračuna upisuje 6 godina. Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.

Pravo nastupa imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova, s time da se uvrštavaju u kategoriju muških natjecateljskih odjeljenja.

DISCIPLINE NATJECANJA ZA POMLADAK (DJECU):

-          Vježba s brentačama bez štafetne utrke.

OSOBNA OPREMA:

Natjecatelji su odjeveni u sportsku opremu a na grudima i leđima nose oznake s brojevima od 1 do 9 (sportska obuća ne može biti sprinterica ni kopačka).

Natjecateljska odjeljenja izvode dvije vježbe, plasman se određuje na temelju rezultata jedne vježbe (vježbe s boljim rezultatom).

 

Početni pozitivni bodovi (9 natjecatelja):

Godine starosti                                Početni bodovi

54-62                                                    500

63-71                                                    499

72-80                                                    498

81-89                                                    497

90-98                                                    496

99-108                                                  495

 

Od navedenih početnih bodova oduzimaju se negativni bodovi za utrošeno vrijeme i za greške učinjene u vježbi.

Za obračun godina za natjecanje mjerodavan je datum rođenja.

Natjecatelji rođeni :                         Godine

01.01. - 06.06.2009.                               6

07.06. - 31.12.2009.                               6

01.01. - 06.06.2008.                               7

07.06. - 31.12.2008.                               6

01.01. - 06.06.2007.                               8

07.06. - 31.12.2007.                               7

01.01. - 06.06.2006.                               9

07.06. - 31.12.2006.                               8

01.01. - 06.06.2005.                             10

07.06. - 31.12.2005.                               9

01.01. - 06.06.2004.                             11

07.06. - 31.12.2004.                             10

01.01. - 06.06.2003.                             12

07.06. - 31.12.2003.                             11

NATJECANJE MLADEŽI 

Natjecateljsko odjeljenje mora biti propisno prijavljeno i sastavljeno od 10 članova iste vatrogasne postrojbe.

Na natjecanju mogu nastupiti natjecatelji starosne dobi od 12 do navršenih 16 godina. Na natjecanju mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 12 godina s time da im se kod obračuna upisuje 12 godina.

Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.

Pravo nastupa imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova, s time da se uvrštavaju u kategoriju muških natjecateljskih odjeljenja.

DISCIPLINE NATJECANJA ZA MLADEŽ:

-          Vježba s preprekama

-          štafetna utrka.

OSOBNA OPREMA:

Natjecatelji su odjeveni u sportsku opremu a na grudima i leđima nose oznake s brojevima od 1 do 9 (sportska obuća ne može biti sprinterica ni kopačka). Natjecatelji su obvezni za vrijeme vježbe nositi na glavi kacige za uzrast mladeži.

Štafetnu utrku izvodi natjecateljsko odjeljenje od devet natjecatelja koji su nastupili u vježbi s preprekama. Natjecatelji nastupaju odjeveni i obuveni kao u vježbi s preprekama samo bez kacige. Svaki natjecatelj mora imati natjecateljske oznake za mladež - brojeve. Zapovjednik odjeljenja određuje raspored natjecatelja za pojedine dijelove štafetne utrke.

Natjecateljska odjeljenja izvode dvije vježbe, plasman se određuje na temelju rezultata jedne vježbe (vježbe s boljim rezultatom) i rezultata štafetne utrke.

 

Početni pozitivni bodovi

Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva 1000 početnih bodova od kojih se oduzima rezultat izvođenja vježbe i dodaju osvojeni bodovi štafetne utrke mjereno u sekundama i desetinkama sekunde.

Za obračun godina za natjecanje mjerodavan je datum rođenja.

Natjecatelji rođeni                                        Godine

01.01. - 06.06.2003.                                     12

07.06. - 31.12.2003.                                     12

01.01. - 06.06.2002.                                     13

07.06. - 31.12.2002.                                     12

01.01. - 06.06.2001.                                     14

07.06. - 31.12.2001.                                     13

01.01. - 06.06.2000.                                     15

07.06. - 31.12.2000.                                     14

01.01. - 06.06.1999.                                     16

07.06. - 31.12.1996.                                     15

 

Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva u skladu sa svojom prosječnom starosti propisano vrijeme za izvedbu štafetne utrke. Ako natjecateljsko odjeljenje otrči štafetnu utrku u propisanom vremenu, dobiva 100 bodova. Za svaku sekundu više od propisanog vremena dobiva jedan (1) negativan bod koji se oduzima od 100 bodova. Za svaku sekundu manje od propisanog vremena dobiva jedan (1) pozitivan bod koji se pribraja na 100 bodova.

Vrijeme za izvedbu štafetne utrke mjeri se od znaka startera za početak utrke do trenutka kada natjecatelj s brojem 9 prekorači crtu cilja. Vrijeme se mjeri u sekundama i desetinkama sekunde sa zaokruživanjem 0,1 - 0,5 na 0, a 0,6 - 0,9 na 1 (npr. 70,21=70,2, a 70,26=70,3).

 

UKUPNA STAROST                                         PROPISANO VRIJEME

do 112                                                                 80 s

113 – 121                                                            77 s

122 - 130                                                             74 s

131 - 139                                                             71 s

140 - 144                                                             68 s

Postignuti bodovi su pozitivni i pribrajaju se pozitivnim bodovima u ukupnom zbroju na listi ocjenjivanja.

 

NAPOMENA:

Natjecatelji sa sobom moraju ponijeti dokumente kao dokaz identifikacije i dokaz o starosti natjecatelja.

 

OTVARANJE I ZATVARANJE NATJECANJA:

Otvaranje i zatvaranje natjecanja provodi se na temelju Pravilnika te naputka voditelja natjecanja na sam dan natjecanja.

Natjecateljska odjeljenja, suci, tehničko osoblje i ostali sudionici natjecanja dužni su prisustvovati otvaranju i zatvaranju natjecanja na način kako to odredi Voditeljstvo natjecanja.

 

NATJECANJE SENIORA 

KATEGORIJE NATJECATELJSKIH ODJELJENJA

  1. Natjecateljska odjeljenja DVD-a
  2. Natjecateljska odjeljenja PVP
  3. Natjecateljska odjeljenja žena

Navedene kategorije nastupaju u slijedećim klasama:

„A“ – bez dodatnih bodova na dob

„B“ – s dodatnim bodovima na dob

 

Pravo nastupa na natjecanju imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova (mješovita natjecateljska odjeljenja) i to u svim kategorijama osim pod rednim brojem 3 (žene).

Natjecateljsko odjeljenje mora biti propisno prijavljeno i sastavljeno od 10 članova iste vatrogasne postrojbe.

Natjecateljsko odjeljenje nastupa u klasi „A“ ako je i jedan od natjecatelja (uključujući i pričuvnog člana) mlađi od 30 godina.

Natjecateljsko odjeljenje može nastupiti u klasi „B“ ako su svi natjecatelji (uključujući i pričuvnog člana) stariji od 30 godina. Natjecateljsko odjeljenje koje nastupa u klasi „B“ dobiva dodatne bodove na starost (mjerodavno za obračun godina je godina za godinu, bez obzira na datum i mjesec rođenja).

Na natjecanju ne mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 16 godina.

Natjecateljsko odjeljenje može nastupati u klasi „A“ ili u klasi „B“ ako su svi natjecatelji stariji od 30 godina. Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.

 

DISCIPLINE NATJECANJA

Natjecateljska odjeljenja natječu se u sljedećim disciplinama:

  1. Vježba s VMŠ (bez upotrebe vode)
  2. Štafeta

 

Natjecateljska odjeljenja izvode dvije vježbe. Bodovanje i plasman odjeljenja provodi se na temelju rezultata bolje izvedene vježbe. Natjecateljska odjeljenja nastupaju na natjecanju u vježbi s VMŠ s devet natjecatelja, koje prijavljuju Prijemnom odboru „A“. Kako je natjecanje izlučno i trči se štafeta, prilikom obračuna godina starosti ekipe računat će se godine 8 članova odjeljenja koji sudjeluju u štafeti.

 

OSOBNA OPREMA NATJECATELJA

Svi članovi natjecateljskih odjeljenja moraju na natjecanju nastupiti u radnoj odjeći i obući propisanoj Pravilnikom o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja.

Svi natjecatelji moraju nositi propisanu odjeću, obuću i opremu, kacigu, natjecateljske oznake i vatrogasni sigurnosni opasač (bez karabina).

Natjecatelji moraju imati obuvenu po mogućnosti crnu kožnu cipelu, ne mogu biti obuveni u sportsku obuću za vrijeme izvođenja vježbe s VMŠ.

 

NAPOMENA:

Natjecatelji sa sobom moraju ponijeti dokumente kao dokaz identifikacije i dokaz o starosti natjecatelja.

 

OTVARANJE I ZATVARANJE NATJECANJA:

Otvaranje i zatvaranje natjecanja provodi se na temelju Pravilnika te naputka voditelja natjecanja na sam dan natjecanja.

Natjecateljska odjeljenja, suci, tehničko osoblje i ostali sudionici natjecanja dužni su prisustvovati otvaranju i zatvaranju natjecanja na način kako to odredi Voditeljstvo natjecanja.

Satnica natjecanja 

Subota, 06. 06. 2015.

08:00 – 08:30  - Prijava ekipa na natjecanju

08:30 – 08:45  - Postrojavanje i otvaranje natjecanja

09:00               - Početak natjecanja

12:30               - Proglašenje rezultata

 

Nedjelja, 07. 06. 2015.

08:00 – 08:30  - Prijava ekipa na natjecanju

08:30               - Početak natjecanja

13:00               - Proglašenje rezultata i zatvaranje natjecanja

Ovogodišnje Područno vatrogasno natjecanje Vatrogasne zajednice Osijek, održati će se 06. lipnja (subota) za djecu i mladež, te 07. lipnja 2015. godine (nedjelja) za seniorske ekipe. Domaćin ovogodišnjeg natjecanja je DVD Osijek-Tenja.

Vatrogasno natjecanje pomlatka i mladeži provodi se radi promidžbe i popularizacije vatrogastva i pripreme vatrogasne mladeži za buduće operativne dužnosti. Vatrogasna natjecanja odraslih održavaju se i provode radi osposobljavanja vatrogasaca za provedbu vatrogasne djelatnosti. Vatrogasna natjecanja provode se i radi međusobnog upoznavanja vatrogasaca, učvršćivanja prijateljskih odnosa, razmjene iskustava te jačanja svijesti o humanosti i ljudskoj solidarnosti.

Područno vatrogasno natjecanje provodit će se temeljem odredaba Priručnika za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj, donesenom 09. ožujka 2010. godine na sjednici Predsjedništva HVZ, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj od 5. srpnja 2011. godine te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj od 27. ožujka 2014. godine.

NATJECANJE POMLATKA (DJECE)

Natjecateljsko odjeljenje mora biti propisno prijavljeno i sastavljeno od 10 članova iste vatrogasne postrojbe. Na natjecanju mogu nastupiti natjecatelji starosne dobi od 6 do navršenih 12 godina. Na natjecanju mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 6 godina s time da im se kod obračuna upisuje 6 godina. Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.

Pravo nastupa imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova, s time da se uvrštavaju u kategoriju muških natjecateljskih odjeljenja.

DISCIPLINE NATJECANJA ZA POMLADAK (DJECU):

-          Vježba s brentačama bez štafetne utrke.

OSOBNA OPREMA:

Natjecatelji su odjeveni u sportsku opremu a na grudima i leđima nose oznake s brojevima od 1 do 9 (sportska obuća ne može biti sprinterica ni kopačka).

Natjecateljska odjeljenja izvode dvije vježbe, plasman se određuje na temelju rezultata jedne vježbe (vježbe s boljim rezultatom).

 

Početni pozitivni bodovi (9 natjecatelja):

Godine starosti                                Početni bodovi

54-62                                                    500

63-71                                                    499

72-80                                                    498

81-89                                                    497

90-98                                                    496

99-108                                                  495

 

Od navedenih početnih bodova oduzimaju se negativni bodovi za utrošeno vrijeme i za greške učinjene u vježbi.

Za obračun godina za natjecanje mjerodavan je datum rođenja.

Natjecatelji rođeni :                         Godine

01.01. - 06.06.2009.                               6

07.06. - 31.12.2009.                               6

01.01. - 06.06.2008.                               7

07.06. - 31.12.2008.                               6

01.01. - 06.06.2007.                               8

07.06. - 31.12.2007.                               7

01.01. - 06.06.2006.                               9

07.06. - 31.12.2006.                               8

01.01. - 06.06.2005.                             10

07.06. - 31.12.2005.                               9

01.01. - 06.06.2004.                             11

07.06. - 31.12.2004.                             10

01.01. - 06.06.2003.                             12

07.06. - 31.12.2003.                             11

NATJECANJE MLADEŽI 

Natjecateljsko odjeljenje mora biti propisno prijavljeno i sastavljeno od 10 članova iste vatrogasne postrojbe.

Na natjecanju mogu nastupiti natjecatelji starosne dobi od 12 do navršenih 16 godina. Na natjecanju mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 12 godina s time da im se kod obračuna upisuje 12 godina.

Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.

Pravo nastupa imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova, s time da se uvrštavaju u kategoriju muških natjecateljskih odjeljenja.

DISCIPLINE NATJECANJA ZA MLADEŽ:

-          Vježba s preprekama

-          štafetna utrka.

OSOBNA OPREMA:

Natjecatelji su odjeveni u sportsku opremu a na grudima i leđima nose oznake s brojevima od 1 do 9 (sportska obuća ne može biti sprinterica ni kopačka). Natjecatelji su obvezni za vrijeme vježbe nositi na glavi kacige za uzrast mladeži.

Štafetnu utrku izvodi natjecateljsko odjeljenje od devet natjecatelja koji su nastupili u vježbi s preprekama. Natjecatelji nastupaju odjeveni i obuveni kao u vježbi s preprekama samo bez kacige. Svaki natjecatelj mora imati natjecateljske oznake za mladež - brojeve. Zapovjednik odjeljenja određuje raspored natjecatelja za pojedine dijelove štafetne utrke.

Natjecateljska odjeljenja izvode dvije vježbe, plasman se određuje na temelju rezultata jedne vježbe (vježbe s boljim rezultatom) i rezultata štafetne utrke.

 

Početni pozitivni bodovi

Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva 1000 početnih bodova od kojih se oduzima rezultat izvođenja vježbe i dodaju osvojeni bodovi štafetne utrke mjereno u sekundama i desetinkama sekunde.

Za obračun godina za natjecanje mjerodavan je datum rođenja.

Natjecatelji rođeni                                        Godine

01.01. - 06.06.2003.                                     12

07.06. - 31.12.2003.                                     12

01.01. - 06.06.2002.                                     13

07.06. - 31.12.2002.                                     12

01.01. - 06.06.2001.                                     14

07.06. - 31.12.2001.                                     13

01.01. - 06.06.2000.                                     15

07.06. - 31.12.2000.                                     14

01.01. - 06.06.1999.                                     16

07.06. - 31.12.1996.                                     15

 

Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva u skladu sa svojom prosječnom starosti propisano vrijeme za izvedbu štafetne utrke. Ako natjecateljsko odjeljenje otrči štafetnu utrku u propisanom vremenu, dobiva 100 bodova. Za svaku sekundu više od propisanog vremena dobiva jedan (1) negativan bod koji se oduzima od 100 bodova. Za svaku sekundu manje od propisanog vremena dobiva jedan (1) pozitivan bod koji se pribraja na 100 bodova.

Vrijeme za izvedbu štafetne utrke mjeri se od znaka startera za početak utrke do trenutka kada natjecatelj s brojem 9 prekorači crtu cilja. Vrijeme se mjeri u sekundama i desetinkama sekunde sa zaokruživanjem 0,1 - 0,5 na 0, a 0,6 - 0,9 na 1 (npr. 70,21=70,2, a 70,26=70,3).

 

UKUPNA STAROST                                         PROPISANO VRIJEME

do 112                                                                 80 s

113 – 121                                                            77 s

122 - 130                                                             74 s

131 - 139                                                             71 s

140 - 144                                                             68 s

Postignuti bodovi su pozitivni i pribrajaju se pozitivnim bodovima u ukupnom zbroju na listi ocjenjivanja.

 

NAPOMENA:

Natjecatelji sa sobom moraju ponijeti dokumente kao dokaz identifikacije i dokaz o starosti natjecatelja.

 

OTVARANJE I ZATVARANJE NATJECANJA:

Otvaranje i zatvaranje natjecanja provodi se na temelju Pravilnika te naputka voditelja natjecanja na sam dan natjecanja.

Natjecateljska odjeljenja, suci, tehničko osoblje i ostali sudionici natjecanja dužni su prisustvovati otvaranju i zatvaranju natjecanja na način kako to odredi Voditeljstvo natjecanja.

 

NATJECANJE SENIORA 

KATEGORIJE NATJECATELJSKIH ODJELJENJA

  1. Natjecateljska odjeljenja DVD-a
  2. Natjecateljska odjeljenja PVP
  3. Natjecateljska odjeljenja žena

Navedene kategorije nastupaju u slijedećim klasama:

„A“ – bez dodatnih bodova na dob

„B“ – s dodatnim bodovima na dob

 

Pravo nastupa na natjecanju imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih članova (mješovita natjecateljska odjeljenja) i to u svim kategorijama osim pod rednim brojem 3 (žene).

Natjecateljsko odjeljenje mora biti propisno prijavljeno i sastavljeno od 10 članova iste vatrogasne postrojbe.

Natjecateljsko odjeljenje nastupa u klasi „A“ ako je i jedan od natjecatelja (uključujući i pričuvnog člana) mlađi od 30 godina.

Natjecateljsko odjeljenje može nastupiti u klasi „B“ ako su svi natjecatelji (uključujući i pričuvnog člana) stariji od 30 godina. Natjecateljsko odjeljenje koje nastupa u klasi „B“ dobiva dodatne bodove na starost (mjerodavno za obračun godina je godina za godinu, bez obzira na datum i mjesec rođenja).

Na natjecanju ne mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 16 godina.

Natjecateljsko odjeljenje može nastupati u klasi „A“ ili u klasi „B“ ako su svi natjecatelji stariji od 30 godina. Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.

 

DISCIPLINE NATJECANJA

Natjecateljska odjeljenja natječu se u sljedećim disciplinama:

  1. Vježba s VMŠ (bez upotrebe vode)
  2. Štafeta

 

Natjecateljska odjeljenja izvode dvije vježbe. Bodovanje i plasman odjeljenja provodi se na temelju rezultata bolje izvedene vježbe. Natjecateljska odjeljenja nastupaju na natjecanju u vježbi s VMŠ s devet natjecatelja, koje prijavljuju Prijemnom odboru „A“. Kako je natjecanje izlučno i trči se štafeta, prilikom obračuna godina starosti ekipe računat će se godine 8 članova odjeljenja koji sudjeluju u štafeti.

 

OSOBNA OPREMA NATJECATELJA

Svi članovi natjecateljskih odjeljenja moraju na natjecanju nastupiti u radnoj odjeći i obući propisanoj Pravilnikom o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja.

Svi natjecatelji moraju nositi propisanu odjeću, obuću i opremu, kacigu, natjecateljske oznake i vatrogasni sigurnosni opasač (bez karabina).

Natjecatelji moraju imati obuvenu po mogućnosti crnu kožnu cipelu, ne mogu biti obuveni u sportsku obuću za vrijeme izvođenja vježbe s VMŠ.

 

NAPOMENA:

Natjecatelji sa sobom moraju ponijeti dokumente kao dokaz identifikacije i dokaz o starosti natjecatelja.

 

OTVARANJE I ZATVARANJE NATJECANJA:

Otvaranje i zatvaranje natjecanja provodi se na temelju Pravilnika te naputka voditelja natjecanja na sam dan natjecanja.

Natjecateljska odjeljenja, suci, tehničko osoblje i ostali sudionici natjecanja dužni su prisustvovati otvaranju i zatvaranju natjecanja na način kako to odredi Voditeljstvo natjecanja.

Satnica natjecanja 

Subota, 06. 06. 2015.

08:00 – 08:30  - Prijava ekipa na natjecanju

08:30 – 08:45  - Postrojavanje i otvaranje natjecanja

09:00               - Početak natjecanja

12:30               - Proglašenje rezultata

 

Nedjelja, 07. 06. 2015.

08:00 – 08:30  - Prijava ekipa na natjecanju

08:30               - Početak natjecanja

13:00               - Proglašenje rezultata i zatvaranje natjecanja

Raspored nastupa odjeljenja pomlatka i mladeži

Raspored nastupa odjeljenja pomlatka i mladeži u Tenji – DVD Osijek-Tenja, Vladka Mačeka 18 Tenja

06. 06. 2015.

PREUZMI RASPORED NASTUPA - POMLADAK I MLADEŽ 

Vježba mladež

Vježba djeca

Vrijeme

prijave

Vrijeme

nastupa

Staza 1 mladež

Vrijeme

prijave

Vrijeme

nastupa

Staza 1 djeca žene i muški

Staza 2 djeca muški

09:00

09:15

DVD Osijek-Tenja MM

9:00

9:10

DVD Laslovo DŽ

DVD Osijek-Tenja DM

09:15

09:30

DVD Beketinci MM

9:10

9:20

DVD Dalj DŽ

DVD Antunovac DM

09:30

09:45

DVD Osijek-Tenja MŽ

9:20

9:30

DVD Ernestinovo DŽ

DVD Laslovo DM

09:45

10:00

DVD Vladislavci MM

9:30

9:40

DVD Aljmaš DŽ

DVD Osijek Gornji grad DM

10:00

10:15

DVD Sarvaš MM

9:40

9:50

DVD Erdut DM

DVD Ernestinovo DM

10:15

10:30

 

9:50

10:00

DVD Dalj DM

DVD Retfala Osijek DM

10:30

10:45

 

10:00

10:10

DVD Čepin DM

DVD Vladislavci DM

10:45

11:00

 

10:10

10:20

DVD Sarvaš DM

DVD Bijelo Brdo DM

 

 

 

10:20

10:30

DVD Beketinci DM

DVD Aljmaš DM

 

 

 

10:30

10:40

DVD Hrastin DM

 

 

 

 

10:40

10:50

 

 

 

Štafetna utrka – mladež – nakon završetka vježbi mladeži i djece

Vrijeme prijave

Vrijeme nastupa

Štafetna utrka

11:00

11:05

DVD Osijek-Tenja MM

11:05

11:10

DVD Beketinci MM

11:10

11:15

DVD Osijek-Tenja MŽ

11:15

11:20

DVD Vladislavci MM

11:20

11:25

DVD Sarvaš MM

11:25

11:30

 

11:30

11:35

 

11:35

11:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspored nastupa odjeljenja seniora

Raspored nastupa odjeljenja seniora u Tenji – stadion NK Slavonac Tenja, Svete Ane 1, Tenja.

07. 06. 2015.

 

PREUZMI RASPORED NASTUPA - SENIORI 

 

Vježba

Štafeta

Red.

broj

Vrijeme

prijave

Vrijeme

nastupa

Staza 1

Muški A

Staza 2

Žene A i B / Muški B

Vrijeme

prijave

Vrijeme

nastupa

Postrojba

1

08:30

08:45

DVD Osijek-Tenja MA

DVD Osijek-Tenja MB

Ekipe po završetku vježbi odmah idu na stazu za štafetu!

2

08:45

09:00

DVD Čepin MA

DVD Aljmaš ŽB

3

09:00

09:15

DVD Osijek Donji grad  MA I

DVD Erdut MB

4

09:15

09:30

DVD Vladislavci MA

DVD Vodovod-Osijek ŽB

5

09:30

09:45

DVD Sarvaš MA

DVD Čepin MB

6

09:45

10:00

DVD Osijek Gornji grad MA

DVD Retfala Osijek MB I

7

10:00

10:15

DVD Osijek Donji grad MA II

DVD Aljmaš MB

8

10:15

10:30

DVD Retfala Osijek MA

DVD Dalj MB

9

10:30

10:45

DVD Vuka MA

DVD Osijek Donji grad MB

10

10:45

11:00

DVD Ernestinovo MA

DVD Ivanovac MB

11

11:00

11:15

DVD Bijelo Brdo MA

DVD Osijek Gornji grad MB

12

11:15

11:30

DVD Aljmaš MA

DVD Retfala Osijek MB II

13

11:30

11:45

DVD Hrastin MA

DVD Vodovod-Osijek MB

14

11:45

12:00

DVD Beketinci MA

 

15

12:00

12:15

DVD Ivanovac MA

 

16

12:15

12:30

DVD Laslovo MA

 

17

12:30

12:45

 

 

Prijava