Font Size

Cpanel

Godišnja sjednica Skupštine VZ Osijek

Na temelju članka 22. Statuta VZ Osijek, te Odluke Upravnog odbora VZ Osijek od 21. veljače 2019., Upravni odbor VZ Osijek saziva redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine VZ Osijek koja će se održati 22. ožujka 2019. godine u prostorijama DVD-a Vladislavci u Vladislavcima, Erne Kiša 3 s početkom u 18:00 sati

uz predloženi

D N E V N I   R E D

 1. Izbor radnih tijela Skupštine
  1. radnog voditeljstva – 3 člana,
  2. zapisničara,
  3. 2 ovjerovitelja zapisnika,
  4. verifikacijskog povjerenstva – 3 člana
 2. Podnošenje izvješća:
  1. Izvješće verifikacijske komisije
  2. Izvješće o radu VZ Osijek u 2018. godini
  3. Izvješće o ostvarenju Financijskog plana VZ Osijek u 2018. godini
  4. Izvješće Nadzornog odbora
 3. Rasprava i usvajanje podnesenih izvješća iz točke 2.
 4. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
 5. Podjela priznanja
 6. Riječ gostiju
 7. Pitanja i prijedlozi

Prijava